4 1 300 m² 300 m²

Neat House

Tafara, Harare High Density
4 Bedroom House

3 1 300 m² 300 m²

Neat House

Mabvuku, Harare High Density
3 Bedroom House

5 1 320 m² 320 m²

Incomplete House

Highfield, Harare High Density
5 Bedroom House